Välkommen till en ny webbplats!

Efter årsmötet tillsattes en ny styrelse och i och med detta tillkom en ny webbansvarig ledamot för Steninge Natur- och miljöförening. Jag som tar över heter Karolina.

Hösten 2020 börjar vi helt enkelt om lite från början med en helt ny webbplats som kommer fortsätta att utvecklas allt eftersom.

Och med detta inlägg hälsar jag alla välkomna till Steninge Natur- och Miljöförenings nya webbplats!