Blommor

Vårbrev 2021

Kära ni, medlemmar i Steninge Natur- och Miljöförening!

Det gångna året har de flesta av oss spenderat mycket tid ute – i skog och på stränder. Som cyklister, ryttare, vinterbadare, korvgrillare, pokémonspelare, på promenad med våra husdjur och mycket mer.

Det handlar hela tiden om att samsas. Med varandra men också med Steninges fantastiska natur och djurliv! Kattugglor som hoar när vi vill sova, trut och fladdermus som hittar sin föda i tången i Norra Viken, hungriga älgar och rådjur. Så har vi fått rapport om räv och varg. Vildsvin, lupin, digitalis.

Allt och alla ska få plats och med det kommer många olika idéer till styrelsen som vi ska försöka hjälpa till att hålla ordning på. Vårt uppdrag enligt stadgarna är ju att verka för natur- och livsmiljön i Steninge med omnejd. En sak är säker. Vi har inte tråkigt!

Bänkar med namn från Alf Hambes visor – Provsitt redan till påsk!

Enligt årsmötets beslut har styrelsen låtit tillverka 5 stycken bänkar till Steninge strand. Linda Widelycke, Steninge Trädgård och Design, har byggt.

Projekt lupiner påbörjas våren 2021

Älskade och hatade. De vackra blommorna ger insekter näring under blomningen men tar över marken så att andra arter försvinner. Årsmötet ställde sig positiva till ett projekt över tid, där Föreningens medlemmar ska få stöttning att främja biologisk mångfald i Steninges vägrenar. Kommer kräva medlemmars aktiva insats.

Kalender

● 1 a maj – kl 10  Strandstädning – Samling Parkeringen Göstas Café.

● Historisk vandring i och om Steninge Kyrkby av författaren och musikern Tomas Tillberg. Preliminär start Kristi Himmelsfärd. Digital guide. Ca 3 km lång promenad. Håll utkik!

● Årsmöte – Tisdagen 10 augusti. Kl 19.00 Plats: Troligen Midsommarängen även i år

● Steningedagen – OKLART PGA CORONA

● Midsommar – OKLART PGA CORONA

● Föreläsningar/Vandringar – OKLART PGA CORONA

Styrelsen har många idéer och vill veta om det finns fler!

– Träna häst med Positiv förstärkning och Klicker – Etolog och Ridlärare Karolina Einarsdotter

– Projekt Lupin  – föreläsare  – Invasiva arter i våra vägrenar och biologisk mångfald

– Seminarium med LBVA – att hushålla med dricksvatten och samla på dagvatten

– Vandring med Sören Mattsson från Blombergs gård. Född och uppväxt i Steninge med ett brinnande intresse för byns historia.

– ”Är du beredd?” Marcus Johansson, Kriskommunikatör, Länsstyrelsen Halland

Trafikgrupp Steninge-Getinge

Styrelsen har beslutat att Steninge Natur- och Miljöförening stödjer gruppens arbete.

Vatten/Badvatten/Dagvatten/Avlopp

2020 utförde LBVA en kapacitetsökning av Avloppspumpen (P404) vid Klapperbäcken.

Vi vet att även de två pumparna (P405 och P406) bräddar mycket. Något som alltså innebär avloppsvatten ut i Norra reservatet i höjd med skolan och i Glassvik.

Slutrapporten om fekal källspårning, från prover tagna 2019 från viken och dagvattenrör, är precis klar och vi avvaktar besked från internt möte mellan LBVA och Halmstad Kommun. Den preliminära rapporten visade på bakterier av mänsklig härkomst i bl.a. dagvattenröret i Norra Viken. Som följd av det har LBVA redan påbörjat filmning av rörsystemen.

Halmstad kommun har haft samråd för en första VA-Vatten-plan. Styrelsen har skrivit en inlaga som går att läsa på vår hemsida.

Väl mött i vårt vackra Steninge!

Hälsar Styrelsen, genom Anna Dahlgren, ordförande