Eken vid midsommarängen

Eken på midsommarängen registrerad i Artportalen

Nu är det gjort! Den stora eken på midsommarängen är registrerad under skyddsvärda träd i Artportalen.se.

Med sin omkrets på 289 cm (mätt 130 cm över marken), sin goda vitalitet, döda grenar i kronan, savflöde och hålighet i mitten med myror, kan den anses ha ett högt biologiskt värde enligt Naturvårdsverkets definition. Tack Kerstin Teutsch för experthjälp!

Hälsningar Anna Dahlgren, ordförande