Bild på avlopp

Vattenkvalitet i Steninge – uppdatering 210701

Vi har nu fått ta del av, den pga corona, försenade rapporten från FOI – Källspårningsanalys av badvatten i Steninge samt tillflöden.

FOI Memo 7450

Bifogat till detta, ett brev från Teknik- och Fastighetsförvaltningen Halmstad kommun.

Halmstad kommun – återkoppling gällande badvattnet i Steninge 210618

Vi konstaterar att:

Sedan LBVA, efter Steninge Natur- och Miljöförenings påtryckningar, genomförde en kapacitetsökning av Pump P-404 (vid Klappebäcken), vilket blev klart i augusti 2020, har det inte skett en enda bräddning av avloppsvatten ut i södra viken.

Vi  tackar LBVA för ett väl genomfört jobb.

Det är tillfredsställande att Teknik- och Fastighetsförvaltningen utlovat utökade mätpunkter (en extra i södra viken och två i norra viken) även 2021.

Ytterligare vattenfrågor kvarstår så klart och vi tror att det goda samarbetet med både Teknik- och Fastighetsförvaltningen samt LBVA fortsätter.

Så klart blir vattnet minst en punkt på Årsmötet som alltså är på Midsommarängen tisdagen 10/8 kl 19

Hälsningar Styrelsen