Årsmöte 2023

Härmed kallar vi till årsmöte i sockenstugan i Steninge den 9 augusti 2023.

Samtliga medlemmar i föreningen bjuds in till föreningens årsmöte med tillhörande inspirationsföreläsning.

18:00: Kvällen startar med en gästföreläsning med Kristina Bergsten som samtalar om odling, mat och klimat. Ett aktuellt ämne som vi vill belysa lite extra. Kristina är agronom och lärare i naturvetenskap vid Munkagådsgymnasiet. 2022 tilldelades hon priset årets FN-lärare, för sitt nyskapande och långsiktiga arbete för att öka kunskap, engagemang och förståelse för globala frågor.

19:00: Årsmötet startar. Vi redovisar vad styrelsen arbetat med under året och ger medlemmar möjlighet att komma med tankar och idéer kring kommande års verksamhetsplan.

Nedan kan du förbereda dig genom att läsa årsberättelsen från det gånga året samt dagordningen för årsmötet.