Om föreningen

Steninge Natur- och Miljöförenings ändamål är att verka för natur och livsmiljön i Steninge med omnejd. Föreningen skall försöka påverka ortens framtida utformning så att områdets särart främjas.

Stadgar