Styrelsen

Ordförande: Anna Dahlgren, 070-660 09 35

Vice ordförande: Cajsa Fransson

Sekreterare: Ann Jornéus Tenfält

Skattmästare: Ann Andersson

Webbansvarig: Karolina Nilsson

Ledamot: Lena Wattsgård

Ledamot: Eva Lennartsson

Ledamot: Karin Ring