Styrelsen

Ordförande: Anna Dahlgren, 070-660 09 35

Vice ordförande: Karin Ring

Skattmästare: Ann Andersson

Webbansvarig: Helena Bengtsson

Ledamot: Ann Jornéus Tenfält

Ledamot: Ulla Desombre

Ledamot: Eva Lennartsson

Ledamot: Isabelle Clarén
 
Ledamot: Karolina Räntfors