Storaskär

Tillstånd utbyggnad Busörs reningsverk

2019 lämnade föreningen in synpunkter till samrådet inför att Laholmsbuktens VA sökte tillstånd för utbyggnad av Busörs reningsverk. Vad vi kan utläsa på LBVAs hemsida, har nu tillståndet beviljats och vunnit laga kraft. Vi hoppas på att detta är ett steg som leder mot mindre utsläpp i vårt hav.

Här kan ni läsa vad föreningen skrev: Synpunkter – Samråd Utbyggnad Busör ARV