Årsmöte 2022

Härmed kallar vi till årsmöte i sockenstugan i Steninge den 10 augusti kl 19.00.

Kvällen börjar med att Magnus Malmgren tar oss med på en historisk tillbakablick genom de 50 år föreningen varit aktiv. Under tiden bjuds det på fika innan årsmötet drar igång.

Nedan kan du förbereda dig genom att läsa årsberättelsen från det gånga året samt dagordningen för årsmötet.