Strandstädning och hävdning av strandäng

Den 11 november ägnade en grupp entusiaster söndagen åt att rensa midsommarängen från sly, och omgivande strandområde befriades från skräp. Historiskt sett kallades detta för att ”hävda en strandäng”, en metod där varje pinne och gren hade betydelse, särskilt för uppvärmning i hus.

Nu när en betydande mängd sly har tagits bort, står vi inför nästa viktiga steg: att aktivt underhålla området för att förhindra ytterligare tillväxt. Den kommande underhållsfasen är viktig för att säkerställa att området förblir vackert och trivsamt. Hävdningen planeras att omfatta hela området mot kustvägen.

Ett stort tack till alla deltagare som gjorde denna insats möjlig!